Az arborétumi (munkáltató) gyakorlat pótlása

Nappali munkarendű, kertészmérnök alapszakos hallgatóink figyelmébe
 
A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2019. szeptember 23-án és 27-én a Budai Arborétumban megtartott (1 napos) gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével lehetséges:

  1. Az őszi díszkerti munkákról szóló rövid beadandó dolgozat készítése és beadása 2019. november 4-éig. Terjedelem: 3-4 oldal. Elkészíthető az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek vagy irodalmi adatok alapján. Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán vagy e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu). Csak önálló munkát fogadunk el!
  2. Munkáltató gyakorlat teljesítése a Budai Arborétumban egyénileg előre egyeztetett időpontban 2019. október 9. és 31. között. A pótlás napját és a kezdés konkrét időpontját és helyszínét előzetesen egyeztetni kell Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus asszonnyal a dioszegi.magdolna@kertk.szie.hu címen. A pótlás napján 8-tól 12.30 óráig kell a növényápolási munkákban részt venni. A gyakorlaton éles metszőollóval és munkaruhában jelenjenek meg.

A pótlást csak a fentiek maradéktalan teljesítése esetén tudjuk elfogadni, a beszámolót be nem nyújtó vagy a gyakorlaton részt nem vevő hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.

Azoknak a hallgatóknak, akik a gyakorlatról késtek, és a bevezetőben megtartott rövid ismertetésen nem vettek csak részt, csak az 1. pontban leírtakat kell teljesíteniük.

magyar